:: Šla Nanynka do zelí v podání slavných básníků ::

Šla Nanynka do zelí, do zelí, do zelí,
natrhala lupení, lupeníčka.
Přišel za ní Pepíček,
pošlapal jí košíček.
Ty, ty, ty, ty, ty, ty,
ty to budeš platiti.

Nebo taky...

Karel Jaromír Erben

   Ráno, raníčko panna vstala
   a košíček si přichystala.
   "Půjdu matičko pro zelí,
   k vepřové, co je v neděli."

   "Ach, nechoď, nechoď na lupení,
   Pepíkovi co věřit není,
   chytne tě, mladý ničema
   a pověst tvá bude zničena."

   Nemá Nanynka, nemá stání,
   pro zelí ji cos pohání,
   kuchařská vášeň ji nutí
   dodat jím vepřové chuti.

   První lupínek ulomila,
   věštba matky se vyplnila.
   Josefa statná postava
   koš v troskách ležet nechává.

   Než záře nebe pozlatila,
   svou vášeň draze zaplatila.
   A za rok v košíčku - jaký žal,
   Pepíček malý zaplakal.

Jaroslav Vrchlický

   Byl jednou jeden Pepíček,
   muž statný, vzrostlý, smělý
   a na poli si nasázel
   brambory, řepu, zelí.

   Nanynka hezká dívka je,
   veselá po den celý,
   ta na lupení vyšla si
   do Pepíčkova zelí.

   Se zpěvem na rtech přechází
   na poli dívka mladá
   a natrhané lupení
   si do košíčku skládá.

   Netuší však, že Pepíček
   tam z vršku pokukuje
   a černá jeho duše již
   jí mrzkou zradu kuje.

   A číhá tam jak lítý drak
   skryt v hustém křoví v lese
   a zlost mu nitrem plápolá
   a brada se mu třese.

   Vzal do ruky svůj hromný kyj
   a hnal se dolů srázem
   a mocným kyje rozmachem
   jí košík rozbil rázem.

Petr Bezruč

   Sto roků na pole chodila,
   sto roků trhala zelí,
   až přišel z Frýdku Pepíček
   a složit se v zelí jí velí.

   Sto roků s košem chodila,
   sto roků byl košík celý,
   dneska je košík pošlapán,
   kdo ti ho Nanynko zcelí?

   Siroty pláčí, mají hlad,
   tak jako dříve ho měly.
   Přijde den, z šachet jde plamen a dým,
   přijde den - bude i zelí.

Jaroslav Seifert

   Mé sny a dětství bez léčky,
   kam jste se náhle poděly?
   Modraly se poměnečky
   a Nanynka šla do zelí.

   Trhala lupen po lupeni,
   zpívala, světlem oděná,
   až přišel Pepík - sbohem snění -
   proč si ho brala, kačena?

   No - dopadlo to tak, jak chtěli.
   Mé srdce, jen se těžce slož.
   On dostal Nánu, Nána zelí -
   a na mne zůstal jenom koš.

Antonín Sova

   Kdo vám pošlapal košík, kdo?
   kdo v posledním stisku léta
   v stříbrném soumraku
   za lehké závoje mlh skryl slzy loučení
   a nechal se hladit laskavými prsty břízek?

   Jen José stojící za sosnou
   tak zářící v západu slunce
   - spojení rukou a srdcí...

   Kdo vás nechal, nevděční,
   skrýti si tvář v chladivém zelí?
   Proč nutíte polibky vlahé rty
   šeptati zmlkle v přemýšlení?

   Kdo vám pošlapal košíček?

Otakar Březina

   V šílených vírech nekonečných závratí,
   zahořklým popelem věčných soumraků,
   tisíce mlčenlivých duší jako opilci prokletí,
   vešla jsi ty - dokonalá v zelí zázraků.

   A hudba pramenů na napjatých nervech
   hrajících krvavé sonety
   v pošlapaném koši extase,
   v étheru bezedných propastí
   a v bledých par přízraků.

   Před velkými dveřmi Poznání
   stáli tu mlčky,
   On, Ty a zelí.

Vítězslav Nezval

   Poema

   Bylo to jednou z jitra v neděli,
   Nanynka, které přezdívali Nelly,
   šla trhat zelí, zelí, zelí.

   Bylo to zelí - nebo bolehlav.
   Dopitá láhev. Deset černých káv.
   Rodí se báseň. Haf, haf, haf.

   Zavřená kniha. Otevřený hrob.
   Doluji verš jako zlatokop.
   A košíček je trop, trop, trop.

Francois Villon

   Balada o couravé Nandě

   Lisetko, Žando, Marvelli,
   Fanetko, Káčo uličnice,
   páteři, žáčci nesmělí,
   namalované krasavice,
   stírejte slzy, palte svíce.
   Zní poslední má serenáda.
   Couravé nandy není více -
   vzpomeňte na ni, na neřáda.

   Ty její horké pocely,
   ten žár, když vklouzla do světnice,
   a vyváděla v posteli,
   žes zapomněl i na štěnice.
   To byla k sakru milostnice.
   A měla vám mě holka ráda.
   Byla jak burtskej ořech v mlíce -
   vzpomeňte na ni, na neřáda.

   Zrovna minulou neděli
   vyšla, jak byly tyhle hice,
   pytlačit někam do zelí.
   Přišel tam Pepík, zblejsk ji v trice
   a dal jí košem do palice.
   Chudinka, byla ještě mladá,
   zhasla hned jako malá mšice -
   vzpomeňte na ni, na neřáda.

   Poslání:
   Nožičky měla gazelí,
   široké boky, úzká záda
   a teď je, chudák, s anděly -
   vzpomeňte na ni, na neřáda.

Vladimír Majakovský

   Ratata bum

     hromy

       třeskly,

   Nanda se

     pro večeři

       krade.

   Loupežník v zelí

     drzý,

       smělý,

   na ni tam číhá.
   Tma je

     všude.

   Rozlámal košík.

     Rozkop jak smetí.

   Přes pole

     zleva

       levá

         levá

   Krasnoarmějci

     letí.

   Přilehnou k líčku

     na políčku,

   zadrhnou kulaku

     kol hrdla smyčku.

   Za všechny,

     za Rus,

       za Revoluci.

   Za krásu dychtivou

     bubnujte

       kluci.

   Kdo je tu pánem,

     kdo tady

       velí?

   komisař rudý

     rozkročen

       v zelí.


Partyzánská

   Skal a stepí, divočinou
   šla Nanynka do zelí,
   s puškou v ruce, s ohněm v srdci,
   natrhala lupení.

   Z hloubi lesa hlubokého
   přišel na ní Pepíček,
   a s pomocí eskadrony
   rozšlapal jí košíček.

Marie Pujmanová

   Šťastné dítě v chatrných šatičkách
   na boso chodila Nanynka, dívka rozmilá.
   Po poli běhala celý den.
   Doma byl hlad.

   Pepík, syn kulaka
   na poli přepad ji.
   Košík i poctivost,
   všechno tak ztratila
   pro hlávku zelí.

   Únor vše změnil.

   Na velkých lánech společně roste
   pro všechny zelí.
   Kulaci zmizeli, není jich více,
   s úsměvem šťastným s traktorem jezdí
   a s malým Pepíčkem - Nanynka - družstevnice.

Zpět